Bedrijven

  • Het vierde kwartaal van 2017 zijn er 8.355 TI-bedrijven geregistreerd, tezamen hebben deze bedrijven 124.743 werknemers in dienst.
  • De helft van de bedrijven betreft een elektrotechnisch bedrijf (50 procent), 46 procent is een installatietechnisch bedrijf, en 4 procent een koudetechnisch bedrijf.
  • Het aantal bedrijven met 1 tot 5 werknemers is 53 procent van het totaal aantal TI-bedrijven. Hier werkt acht procent van alle werknemers.
  • Het aantal bedrijven met meer dan 50 werknemers is slechts 7 procent van het totaal aantal bedrijven maar heeft wel 48 procent van alle werknemers in dienst.
  • Het aantal bedrijven in de TI is sinds 2008 met zeven procent gedaald.

Noot :
* Veel bedrijven in de technische installatiebranche zijn actief op meer dan één vakgebied. In de cijfers wordt uitgegaan van het vakgebied waarbij de meeste omzet wordt gerealiseerd. Door deze systematiek wordt echter het aantal bedrijven en werkgelegenheid in de koeltechniek onderschat. Volgens de Nederlandse Vereniging van ondernemers in de koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL) zijn er op dit gebied zo’n 400 bedrijven actief met circa 13.000 werknemers.