Leerwerkbanen

  • In schooljaar 2015/2016 zijn 1.494 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan niveau 1 of 2. Dit is 4 procent minder dan in schooljaar 2014/2015.
  • Op niveau 3 of 4 zijn 2.851 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan, 5 procent meer dan in schooljaar 2014/2015.
  • De looptijd van de leerwerkbanen verschilt van enkele maanden tot vier jaar. In schooljaar 2015/2016  waren in totaal 7.609 lopende leerwerkbaan bij een OTIB-bedrijf. Dit is 3 procent minder dan in schooljaar 2014/2015. Voor jongeren tot en met 18 jaar laat schooljaar 2015/2016 wel herstel zien. Het aantal leerwerkbanen is in deze leeftijdscategorie met 6 procent gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Dit is te zien in onderstaande figuur 1. Ten opzichte van schooljaar 2008/2009 is het totale aantal leerwerkbanen gehalveerd. In de leeftijdscategorie 45 jaar of ouder is de afname het sterkst, namelijk een daling van 60 procent.

  • Het eerste kwartaal van 2017 kent de TI-branche in totaal 1681 erkende leerbedrijven; hiervan was 46 procent daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die via InstallatieWerk leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Meer dan de helft (54%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf.

NB : Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, peildatum april 2017. Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2016/2017 nog niet volledig en zullen de aantallen van schooljaar 2016/2017 nog toenemen. We kunnen hier wel betrouwbare uitspraken doen over schooljaar 2015/2016. In een lopend onderzoek naar de diplomarendementen van TI-opleidingen wordt uitgezocht voor hoeveel bbl-leerlingen geen subsidie bij OTIB wordt aangevraagd. Deze leerlingen vallen nu namelijk buiten de hier gepresenteerde cijfers