Leerwerkbanen

  • Op mbo niveau 1 of 2 schooljaar 2015/2016 is voor 1.525 startende bpv’s bij Otib subsidie aangevraagd. Dit is twee procent minder dan in schooljaar 2014/2015.
    Voor schooljaar 2016/2017 zijn op de laatste peildatum 1.443 starters op niveau 1 en 2 geregistreerd.
  • Niveau 3/4 heeft in schooljaar 2015/2016 2.921 startende bpv’s waarvoor subsidie is aangevraagd. Dit is bijna acht procent meer dan in schooljaar 2014/2015.
    Voor schooljaar 2016/2017 staat de teller inmiddels op 3.173 startende bpv’s niveau 3/4, een (voorlopige) toename van bijna negen procent ten opzichte van schooljaar 2015/2016.

  • In het vierde kwartaal van 2017 bestaat de TI-branche uit 3.712 erkende leerbedrijven; hiervan is iets minder dan de helft (45%) daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Meer dan de helft (55%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die via InstallatieWerk of Goflex leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat.

NB : Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, peildatum januari 2018. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit hoofdzakelijk uitvallers betreft. Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2016/2017 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog toenemen. De cijfers van schooljaar 2015/2016 zijn inmiddels vrijwel compleet en kunnen daarom met voorgaande schooljaren vergeleken worden.