Leerwerkbanen

  • In schooljaar 2015/2016 zijn 1.521 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan niveau 1 of 2. Dit is drie procent minder dan in schooljaar 2014/2015. In schooljaar 2016/2017 zijn op de laatste peildatum 1.385 starters geregistreerd.
  • Op niveau 3 of 4 zijn in schooljaar 2015/2016 2.904 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan, zeven procent meer dan in schooljaar 2014/2015. Voor schooljaar 2016/2017 staat de teller inmiddels op 3.011 starter, een toename van vier procent ten opzichte van schooljaar 2015/2016.

  • In het derde kwartaal van 2017 bestaat de TI-branche uit 3.734 erkende leerbedrijven; hiervan is iets minder dan de helft (46%) daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die via InstallatieWerk leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Meer dan de helft (55%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf.

NB : Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, peildatum oktober 2017. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit hoofdzakelijk uitvallers betreft. Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2016/2017 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog toenemen. De cijfers van schooljaar 2015/2016 zijn inmiddels vrijwel compleet en kunnen daarom met voorgaande schooljaren vergeleken worden.