Leerwerkbanen

  • In schooljaar 2015/2016 zijn 1.516 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan niveau 1 of 2. Dit is 3 procent minder dan in schooljaar 2014/2015.
  • Op niveau 3 of 4 zijn 2.883 mbo’ers TI gestart met een leerwerkbaan, 6 procent meer dan in schooljaar 2014/2015.
  • De looptijd van de leerwerkbanen verschilt van enkele maanden tot vier jaar. In schooljaar 2015/2016  waren in totaal 7.671 lopende leerwerkbaan bij een OTIB-bedrijf. Dit is 3 procent minder dan in schooljaar 2014/2015. Voor jongeren tot en met 18 jaar laat schooljaar 2015/2016 wel herstel zien. Het aantal lopende leerwerkbanen is in deze leeftijdscategorie met 6 procent gestegen ten opzichte van het schooljaar ervoor (zie figuur 1). Ten opzichte van schooljaar 2008/2009 is het totale aantal leerwerkbanen gehalveerd. In de leeftijdscategorie 45 jaar en ouder is de afname het sterkst, namelijk een daling van 60 procent.

  • In het tweede kwartaal van 2017 bestaat de TI-branche uit 3.719 erkende leerbedrijven; hiervan was 45 procent daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die via InstallatieWerk leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Meer dan de helft (55%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf.

NB : Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, peildatum juli 2017. Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2016/2017 nog niet volledig en zullen deze aantallen nog toenemen. De cijfers van schooljaar 2015/2016 zijn nagenoeg compleet en kunnen daarom met voorgaande schooljaren vergeleken worden. In een lopend onderzoek naar de diplomarendementen van TI-opleidingen wordt uitgezocht voor hoeveel bbl-leerlingen geen subsidie bij OTIB wordt aangevraagd. Deze leerlingen vallen nu namelijk buiten de hier gepresenteerde cijfers.