Werknemers

 • Het totale aantal werknemers in de TI is sinds 2008 met 13% gedaald.
 • De werknemers in de TI zijn vooral fulltime werkende autochtone mannen. Toch zijn er verschuivingen gaande. Het aandeel vrouwen in de TI is in de periode 2000-2017 met één procent gestegen (van 9% naar 10%).
 • Slechts twee procent van de monteurs is vrouw. In administratieve ondersteunende functies en onder personeelsfunctionarissen komen meer vrouwen voor dan mannen (in de respectievelijke functies is 79% en 75% vrouw). In alle overige functies zijn vrouwen in de minderheid.
 • Bij personeelsfunctionarissen stijgt het percentage vrouwen harder dan bij andere functies.
 • Het aandeel jongeren tot 25 jaar is in de periode 2000-2017 gedaald van twintig naar twaalf procent.
 • Het aandeel ouderen vanaf 55 jaar is in de periode 2000-2017 meer dan verdubbeld van zes naar bijna 17 procent.
 • De gemiddelde leeftijd is gestegen van 35 jaar in 2000 naar 41 jaar in 2017.
 • Het aandeel parttimers is in de periode 2000-2017 gestegen van elf naar zeventien procent. Zowel onder mannen als onder vrouwen is het aandeel parttimers toegenomen.
  • Het percentage parttimers onder mannen is tien procent
  • Van de vrouwen werkt 74 procent parttime.