Leerlingen

  • Het aantal vmbo TI-gediplomeerden daalt ook in 2013/14 weer, dit keer met 9 procent. Toch is de komende jaren een keerpunt te verwachten want het aantal TI-leerlingen stijgt voor het eerst sinds jaren. Het gaat om een lichte stijging van 2 procent in schooljaar 2014/15 ten opzichte van 2013/14, te danken aan de stijging van het aantal leerlingen installatietechniek en instalektro.
  • Het aantal vmbo-gediplomeerden van de techniekbrede opleidingen stijgt in 2013/14 ten opzichte van het voorgaande schooljaar sterk: het aantal gediplomeerden van sectorbrede opleidingen techniek stijgt met 12 procent en van intersectorale technische opleidingen met 28 procent. Deze sterke stijgingen zullen naar verwachting de komende jaren minder worden omdat het aantal leerlingen in de intersectorale technische opleidingen in 2014/15 nog maar heel licht stijgt en in de sectorbrede opleidingen techniek zelfs licht daalt.
  • In bijgaande figuur is te zien dat het aantal mbo-deelnemers BBL TI ook in 2014/15 is gedaald. Het betreft een daling van 7 procent ten opzichte van 2013/14 en maar liefst 28 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. Het aantal BOL-deelnemers TI stijgt daarentegen weer, in 2014/15 met 9 procent ten opzichte van 2013/14.
  • Het aantal studenten HBO elektrotechniek stijgt jaarlijks. In 2014/15 is het aantal studenten met 29% gestegen ten opzichte van vijf jaar eerder. Het aantal gediplomeerden daalt daarentegen jaarlijks. In 2013/14 is het aantal gediplomeerden elektrotechniek met 17% gedaald ten opzichte van 2012/13.

Aantal mbo TI studenten

Aantal-leerlingen-vmboLeerlingen 4