Leerwerkbanen

  • Op mbo niveau 1 of 2 schooljaar 2016/2017 is voor 1.489 startende bpv’s bij Otib subsidie aangevraagd. Dit is 2,6 procent minder dan in schooljaar 2015/2016. Voor schooljaar 2017/2018 zijn op de laatste peildatum 1.210 starters op niveau 1 en 2 geregistreerd.
  • Niveau 3/4 heeft in schooljaar 2016/2017 3.294 startende bpv’s waarvoor subsidie is aangevraagd. Dit is 12,8 procent meer dan in schooljaar 2015/2016. Voor schooljaar 2017/2018 staat de teller inmiddels op 2.608 startende bpv’s niveau 3/4.

  • In het eerste kwartaal van 2018 bestaat de TI-branche uit 3.829 erkende leerbedrijven; hiervan is iets minder dan de helft (45%) daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Meer dan de helft (55%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die via InstallatieWerk of Goflex leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat.

NB : Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, peildatum april 2018. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit hoofdzakelijk uitvallers betreft. Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2016/2017 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog toenemen. De cijfers van schooljaar 2015/2016 zijn inmiddels vrijwel compleet en kunnen daarom met voorgaande schooljaren vergeleken worden.