Leerwerkbanen

Lopende leerwerkbanen

  • Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2018/19 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog toenemen. De cijfers over 2017/18 zijn om diezelfde reden nog niet definitief, maar zullen naar verwachting niet veel meer toenemen.

Startende leerwerkbanen

  • In schooljaar 2017/18 is voor 1.637 startende bpv’s op mbo-niveau 1 en 2 subsidie bij Otib aangevraagd. Dit is zeven procent meer dan in schooljaar 2016/17.
  • Op mbo-niveau 3 en 4 is voor 3.369 startende bpv’s in schooljaar 2017/18 bij Otib subsidie aangevraagd; dit is ongeveer evenveel als in schooljaar 2016/17. Echter, ten opzichte van schooljaar 2015/2016 ligt het aantal startende bpv’s in schooljaar 2016/17 vijftien procent hoger.

Leerbedrijven

  • In het eerste kwartaal van 2019 bestaat de TI-branche uit 3.984 erkende leerbedrijven; hiervan is 46 procent daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Meer dan de helft (54%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die alleen via opleidingsbedrijven (zoals InstallatieWerk, Goflex of Installatiemensen) leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Uit aanvullende informatie over de leerbanen via InstallatieWerk en Goflex blijkt dat het bij benadering om vijfhonderd extra actieve leerbedrijven gaat.

NB :

  • Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, stand in het vierde kwartaal van 2018. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit hoofdzakelijk uitvallers betreft.
  • Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2017/2018 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog (licht) toenemen.