Leerwerkbanen

Lopende leerwerkbanen

Aan het einde van het derde kwartaal van 2018 zijn er in totaal 8.701 lopende leerwerkbaan (bbl) bij een OTIB-bedrijf (waarvoor bpv-subsidie is aangevraagd). Dit is 12 procent meer dan twee jaar daarvoor. Voor jongeren tot en met 18 jaar is het aantal lopende leerwerkbanen in twee jaar tijd met 26 procent gestegen. Wanneer de subsidieadministratie volledig is bijgewerkt verwachten we ook in de leeftijdscategorie 19 tot en met 24 jaar een stijging te zien.

Startende leerwerkbanen

  • In schooljaar 2017/2018 is voor 1.596 startende bpv’s op mbo-niveau 1 en 2 subsidie bij Otib aangevraagd. Dit is vijf procent meer dan in schooljaar 2016/2017.
  • Voor startende bpv’s op niveau 3 en 4 in schooljaar 2017/2018 staat de teller op 3.302 TI-studenten waarvoor bij Otib subsidie is aangevraagd (dit voorlopige aantal ligt twee procent lager dan de aantallen van schooljaar 2016/17). Bij een volgende update van de subsidieadministratie neemt dit aantal nog iets toe. De cijfers van schooljaar 2016/2017 zijn al wel compleet: dat schooljaar is voor 3.369 startende bpv’s op niveau 3 en 4 subsidie aangevraagd. Dit is vijftien procent meer dan in schooljaar 2015/2016!

Leerbedrijven

  • In het vierde kwartaal van 2018 bestaat de TI-branche uit 3.943 erkende leerbedrijven; hiervan is 44 procent daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Meer dan de helft (54%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die alleen via opleidingsbedrijven (zoals InstallatieWerk, Goflex of Installatiemensen) leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Uit aanvullende informatie over de leerbanen via InstallatieWerk en Goflex blijkt dat het bij benadering om vijfhonderd extra actieve leerbedrijven gaat.

 

NB :

  • Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, stand in het vierde kwartaal van 2018. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit hoofdzakelijk uitvallers betreft.
  • Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2017/2018 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog (licht) toenemen.