Werknemers

 • Het totale aantal werknemers in de TI is tussen 2008 en 2015 met 15 procent gedaald, van 2015 tot heden is het weer met 8 procent toegenomen.
 • De werknemers in de TI zijn vooral fulltime werkende autochtone mannen. Toch zijn er verschuivingen gaande. Het aandeel vrouwen in de TI is in de periode 2000-2018 met één procent gestegen (van 9% naar 10%).
 • Slechts twee procent van de monteurs is vrouw. In administratieve ondersteunende functies en onder personeelsfunctionarissen komen meer vrouwen voor dan mannen (in de respectievelijke functies is 79% en 76% vrouw). In alle overige functies zijn vrouwen veruit in de minderheid.
 • Bij personeelsfunctionarissen stijgt het percentage vrouwen harder dan bij andere functies.
 • Het aandeel jongeren tot 25 jaar is in de periode 2000-2014 gedaald van twintig naar twaalf procent. Daarna is het weer langzaamaan gaan stijgen. Het aandeel jongeren tot 25 jaar bedraagt inmiddels dertien procent.
 • Het aandeel ouderen vanaf 55 jaar is in de periode 2000-2018 meer dan verdubbeld van zes naar bijna 18 procent. Het aandeel 55 jarigen stijgt elk jaar, de laatste drie jaar gaat de stijging nog sneller.
 • De gemiddelde leeftijd is gestegen van 35 jaar in 2000 naar 41 jaar in 2018.
 • Het aandeel parttimers is in de periode 2000-2018 gestegen van elf naar bijna achttien procent. Zowel onder mannen als onder vrouwen is het aandeel parttimers toegenomen.
  • Het percentage parttimers onder mannen is in 2018 verder toegenomen naar elf procent
  • Ook bij de vrouwen stijgt het percentage parttimers. Het bedraagt nu 74 procent.